Schuldregelingen

Wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen en u de verplichte aflossingen niet meer kunt doen dan kan het doorlopen van een minnelijk traject schuldhulpverlening een oplossing zijn.

Minnelijk traject schuldhulpverlening

Bij een minnelijk traject probeert de Kredietbank uw schulden te regelen met al uw schuldeisers. Een minnelijk traject betekent dat de schuldeisers vrijwillig meewerken aan een schuldregeling. Het minnelijk traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Als uw schuldeisers niet willen meewerken, kunt u beroep doen op het wettelijke traject.

Schuldbemiddeling 

De Kredietbank bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. Uw inkomen wordt overgemaakt naar de Kredietbank. U ontvangt van de Kredietbank het voor u vastgestelde Vrij te laten bedrag (Vtlb). Dat is het bedrag dat u iedere maand ontvangt voor onder andere uw huishoudelijke uitgaven.
De rest van uw inkomen wordt gereserveerd voor uw schuldeisers. Zij worden 1 x per jaar betaald. Houdt u zich tijdens de looptijd van de bemiddeling aan de afspraken, dan hoeft u een eventueel restant van de schuld niet meer terug te betalen. 

Schuldsanering

De Kredietbank lost al uw schulden af en u krijgt een lening (saneringskrediet). U heeft dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de Kredietbank. De hoogte van de lening wordt bepaald door uw financiĆ«le mogelijkheden. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u maandelijks een bedrag terug aan de Kredietbank.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor schuldbemiddeling of schuldsanering? Meldt u dan aan voor Hulp bij geldzorgen of schulden.

Wettelijk traject schuldhulpverlening

Is een minnelijk traject niet geslaagd? Dan kunt u samen met de Kredietbank de rechter om schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) vragen. Dit heet het wettelijk traject.

Mijn Portaal

In Mijn Portaal kunt u uw schuldregeling volgen.