Persoonlijke Lening

Inwoners van de gemeente Breda kunnen bij de Kredietbank West-Brabant een persoonlijke lening (krediet) aanvragen. U vraagt een lening online aan. U logt in met DigiD. Na uiterlijk 14 dagen ontvangt u een reactie op uw aanvraag.

Een lening is niet bedoeld voor het aflossen van schulden. Heeft u schulden, dan kunt u zich aanmelden voor Hulp bij geldzorgen of schulden.

Voorwaarden en wat u moet weten

Voorwaarden

  • U kunt bij de Kredietbank West-Brabant een lening aanvragen als u in Breda woont en u van uw eigen bank geen lening krijgt.
  • Bent u jonger dan 65 jaar dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van het wettelijk minimumloon.

Wat u moet weten

  • Of u een lening krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie, het doel waarvoor u het geld wil lenen en toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
  • Ook met een bestaande registratie bij het BKR kunt u een lening krijgen.
  • De lening van de Kredietbank wordt altijd geregistreerd bij het BKR.
  • Het bedrag van de lening hangt af van de financiële ruimte die u heeft om af te lossen.
  • De rente staat de gehele looptijd vast. Het Jaarlijkse Kosten Percentage is vastgesteld op 2.4%. Dit zijn alle kosten inclusief de rente. 

Voorbeeldbedragen

Krediet-
bedrag

Termijn-
bedrag

per maand
(36 maanden)

Totaal te
betalen
(bij 36
maanden)
Termijn-
bedrag
per maand
(60 maanden)
Totaal te
betalen
(bij 60
maanden)
€ 1.000€ 28,80€ 1.036,80€ 17,70€ 1.062
€ 2.000€ 57,60€ 2.073,60€ 35,35€ 2.121
€ 3.000€ 86,40€ 3.110,40€ 53,05€ 3.183
€ 4.000€ 115,20€ 4.147,20€ 70,75€ 4.245
€ 5.000€ 144,00€ 5.184,00€ 88,45€ 5.307

Het Jaarlijkse Kosten Percentage is 2,4%.

De voorbeelden zijn op basis van een persoonlijke lening. Andere looptijden en bedragen zijn mogelijk.

Komt u in aanmerking?

U kunt met een leenscan nagaan of u in aanmerking komt voor een lening. In de leenscan beantwoordt u vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. Als u niet in aanmerking komt voor een lening stopt de aanvraag. Invullen leenscan.

 

 

Mijn portaal

In Mijn Portaal kunt u het verloop van uw lening volgen.

Let op! Geld lenen kost geld.

Donderdag 18 april van 17.00 - 19.00 uur wordt onderhoud aan de website uitgevoerd. Na 19.00 uur kunt u de formulieren weer gebruiken.